شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث ساختمان مـدیریت شعب بانک تجارت
  • کارفرما بانک تجارت
  • محل اجرا استان مازندران، شهر ساری
  • تاریخ شروع 28 آذر 1390
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

اجـرای کـامــل عملــیات ساختـمـانی و تاسیـساتی (ابنـیه، تاسیسات برقـی، تاسیساتـی مکانیکی)، محوطه سازی، دیوارکشی، راه اندازی