شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

درباره ما

شرکت مهندسی قادر نصب (سهامی خاص) با پشتوانه قوی مهندسی در سال 1375 فعالیت مستقل خود را با هـدف سرمایه گذاری ، تجارت و اجــرای پروژه های ساختمانی ، نفت و گاز ، تاسیساتی و صنایع و معادن آغاز نمود و مـــوفق به اخـذ گواهینــامه صـلاحیت پیمانــکاری براساس ضوابـط رتبـه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (ساجات) و گواهیـنامـه های استانـدارد به شــرح ذیل گردیده است:

با توجه به سوابق و تجربیات مدیران  این شـرکت طی این مـدت موفق به اجـرای بیش از 40 پروژه گردیده است. عمده اهداف این شرکت به شرح زیر است: