شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد اجرای خط انتقال 800 میلیمتر فاضلاب شهر بافق
  • کارفرما شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
  • محل اجرا استان یزد، شهرستان بافق
  • تاریخ شروع 20 اسفند 1396
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

اجرای خط انتقال فاضلاب شهر بافق به طـول تقریـبی 6380مـتر با لـولـه پلـی اتیـلن دوجـداره فاضــلاب کـاروگـیت به قطر 800 میلیمتر