شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد پست اختصاصی 150 مگاواتی، توسعه پست نخلستان
  • کارفرما شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
  • محل اجرا استان یزد، شهرستان بافق
  • تاریخ شروع
  • وضعیت در مرحله تحویل موقت

شرح کلی پروژه

انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی جهت توسعه دو فیدر ترانس 132/400 کیلو ولت و بخش 132 کیلوولت در پست 230/400 موجود نخلستان بافق، احداث پست 33/132 کیلوولت سنگ آهن مرکزی بافق، احداث خط دو مداره