شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث خط لوله 26 نفت اهواز
  • کارفرما شرکت نفت مناطق مرکزی اهواز
  • محل اجرا اهواز
  • تاریخ شروع 17 تیر 1385
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

احداث 22 کیلومتر خط لوله 26 اینچ از واحد بهره برداری شماره دو اهواز تا تلمبه خانه شماره یک اهواز (بصورت pc) و سایر خدمات