شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد نصب توربینهای انبساطی و ساختمانهای جنبی نیروگاه رامین
  • کارفرما شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران
  • محل اجرا اهواز
  • تاریخ شروع 21 آذر 1377
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه